Contact Us

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ವಿಳಾಸ

"ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಹಡಿ ಮತ್ತು ವಿಲೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ NO.10 , ಜಸ್ಮಾ ಭಾವನ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -560 052.

  080-22643434
ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.